Saturday, 15/08/2020 - 05:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hưng Đồng
 • MA TRẬN, ĐỀ THI HK II VẬT LÍ 7 (CÓ ĐÁP ÁN, BIỂU CHẤM).
  | nguyễn Thị Lê Thanh | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thấu kính hội tụ
  | Trần Thị Thu Hà | 33 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công suất
  | Trần Thị Thu Hà | 31 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ÔN TẬP VẬT LÍ 7
  | nguyễn Thị Lê Thanh | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
  | Trần Thị Thu Hà | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Máy phát điện xoay chiều
  | Trần Thị Thu Hà | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KIỂM TRA 1 TIẾT LÍ 9 INTEST
  | Trần Thị Thu Hà | 77 lượt tải | 1 file đính kèm
  ứng dụng phần mềm INTEST làm đề kiểm tra
 • Tiết 13 Công suất điện
  | Trần Thị Thu Hà | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chủ đề đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song
  | Trần Thị Thu Hà | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PPCT Vật lí 9 2019-2020
  | Trần Thị Thu Hà | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT - LÍ 9
  | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tiet 16 lý 6
  | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên