Saturday, 15/08/2020 - 06:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hưng Đồng
 • Mĩ thuật 7 chủ đề 4
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch đổi mới dạy học môn Mỹ thuật
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới
  | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỷ thuật dạy học môn mỹ thuật THCS
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài chữ in hoa nét đều tiết 25 mỹ thuật 6
  | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng trang trí lều trại lop 8
  | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên