Saturday, 15/08/2020 - 06:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hưng Đồng
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 6(ĐỢT 20
  | Nguyễn Thị Thanh Nga | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
  | Nguyễn Thị Thanh Nga | 53 lượt tải | 0 file đính kèm
  GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN VIỆT NAMQua kết quả công tác điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến nay cho thấy nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú với trên 5000 mỏ, điểm quặng của 60 loại khoáng sản ...
 • CÂU HỎI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ” 2017-2018
  | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI KT 15 PHÚT ĐỊA 8 KI 1 (18-19)
  | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT 1 TIẾT LƠP 8 KÌ I (18-19)
  | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC NỘI DUNG TÍCH HỢP TRONG ĐIẠ LÍ THCS
  | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PPCT CÓ TICH HỢP ĐỊA LÍ
  | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO AN BD ĐỊA 8
  | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN BD ĐỊA LÍ 9
  | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PPCT ĐỊA LÍ 2018-2019
  | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ HKII LOP 7 2017-2018
  | 77 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên